Karlovac - Električna centrala u Ozlju

Karlovac - Električna centrala u Ozlju
razglednica / izdavač: L. Reich
2. des. 20. st.
tisak, papir
9 x 14 cm
inv. br. GMK-7704

***
Crno-bijela razglednica, električna centrala na Kupi u Ozlju, nije putovala.

Iz Leksikona