Ozalj - Hidrocentrala

Ozalj - Hidrocentrala
razglednica / izdavač: A. Brusina
2. des. 20. st.
tisak, papir
9 x 14 cm
inv. br. GMK-7695

***
Crno-bijela razglednica, vodopad na Kupi i hidrocentrala u Ozlju, nije putovala.

Iz Leksikona