Značka tvrtke Kordun

Značka tvrtke Kordun
2. pol. 20. st.
graviranje, metal; bojanje, metal
tijelo: visina=1,9 cm, širina=2 cm

privatno vlasništvo: Mirjana Došen

Iz Leksikona

Iz Aktivnosti