Vreća tvornice cipela Kraš

naručitelj Tvornica cipela Josip Kraš
Vreća tvornice cipela Kraš
10. des. 20. st.
najlon
visina=50,5 cm, širina=20 cm

privatno vlasništvo: Morana Rožman

Iz Leksikona

Iz Aktivnosti