Limenka s poklopcem slatkiša Kanold

Limenka s poklopcem slatkiša Kanold
3. des. 20. st.
višebojni tisak, lim
širina=13 cm, visina=22 cm, duljina=22 cm
poklopac: visina=3 cm

privatno vlasništvo: Morana Rožman

Iz Leksikona

Iz Aktivnosti