Vojnički nož JNA

Kordun
Vojnički nož JNA
2. pol. 20. st.
rostfrei
visina=18,7 cm, širina=2 cm, duljina=1 cm

privatno vlasništvo: Denis Mikšić

Iz Leksikona