Vojnička žlica JNA

Kordun
Vojnička žlica JNA
2. pol. 20. st.
rostfrei
visina=19,2 cm, širina=4,5 cm, duljina=1,8 cm

privatno vlasništvo: Denis Mikšić

Iz Leksikona