Radna stolica

Radna stolica
2. pol. 20. st.
drvo; metal; plastična folija
visina=75 cm, širina=40 cm, duljina=40 cm

privatno vlasništvo

Iz Leksikona

Iz Aktivnosti