Radna stolica

Radna stolica
2. pol. 20. st.
drvo; metal; plastika
visina=94,5 cm, širina=39,5 cm, duljina=40 cm

privatno vlasništvo

Iz Leksikona

Iz Aktivnosti