Kutija s poklopcem i 6 žličica modela Karlovac

Tvornica jedaćeg pribora, svih vrsta pila i svjetiljaka Kordun
Kutija s poklopcem i 6 žličica modela Karlovac
2. pol. 20. st.
čelik; plastika; pust
16 x 17 x 2,7 cm
inv. br. GMK-14328(1-2)

Iz Leksikona