Vilica

Tvornica jedaćeg pribora, svih vrsta pila i svjetiljaka Kordun
Vilica
2. pol. 20. st.
plastiak; rostfrei
17 x 1 cm
inv. br. GMK-14327/7

Iz Leksikona