Kutija s poklopcem sa šest noževa i šest vilica

Tvornica jedaćeg pribora, svih vrsta pila i svjetiljaka Kordun
Kutija s poklopcem sa šest noževa i šest vilica
2. pol. 20. st.
tisak, papir
19 x 21,4 x 2,2 cm
inv. br. GMK-14327(1-2)

Iz Leksikona