Račun Teodosijeviću i Radišiću

Domaća tvornica predenja i tkanja pamuka Duga Resa, d.d.
Račun Teodosijeviću i Radišiću
1923. g.
tisak, papir; rukopis, papir
visina=29,5 cm, širina=22,4 cm
inv. br. GMK-8630

Iz Leksikona