Račun braći Milović

Domaća tvornica predenja i tkanja pamuka Duga Resa, d.d.
Račun braći Milović
1940. g.
tisak, papir; rukopis, papir
visina=29,5 cm, širina=22,4 cm
inv. br. GMK-8629

Iz Leksikona