Sužavanje pretrage

Imatelji građe

 • Gradski muzej Karlovac
 • Fototeka GM Karlovac
 • Knjižnica GM Karlovac
 • Zbirka crteža i grafike
 • Zbirka dizajna i ambalaže
 • Zbirka fotografija, fotografske opreme i pribora
 • Zbirka industrijske baštine
 • Zbirka karata, nacrta i planova
 • Zbirka medičarstva i svjećarstva
 • Zbirka metalnih predmeta
 • Zbirka modernog i suvremenog slikarstva
 • Zbirka NOB-a i socijalističke izgradnje
 • Zbirka plakata
 • Zbirka posoblja i ambijentalnih ukrasa
 • Zbirka posuđa i pribora
 • Zbirka razglednica i čestitki
 • Zbirka školstva
 • Zbirka željezničarstva Josipa Štimca
 • Hrvatski muzej medicine i farmacije HAZU
 • Fundus HMMF-a HAZU
 • Organizacije
 • Jugoturbina
 • Tvornica turbina d.o.o.
 • Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac
 • Privatno vlasništvo
 • Halovanić, Dubravko
 • Neskusil, Dinko
 • Ožura, Miljenko
 • Tiskara Pečarić & Radočaj d.o.o.
Tvornica kože Alekse Podvinca
Pismo Peri Gjirliću
oko 1938. g.
Ivo Auer
Portret Helene Podvinec, rođ. Gorjanec
1932. g.
Pogon Drvno industrijskog poduzeća Karlovac
Karlovac, Ulica Banija
8. des. 20. st.
Otvoreno skladište Drvno industrijskog poduzeća Karlovac
Karlovac, Ulica Banija
8. des. 20. st.
Otvoreno skladište Drvno industrijskog poduzeća Karlovac
Karlovac, Ulica Banija
8. des. 20. st.
Otvoreno skladište Drvno industrijskog poduzeća Karlovac
Karlovac, Ulica Banija
8. des. 20. st.
Otvoreno skladište Drvno industrijskog poduzeća Karlovac
Karlovac, Ulica Banija
8. des. 20. st.
Otvoreno skladište Drvno industrijskog poduzeća Karlovac
Karlovac, Ulica Banija
8. des. 20. st.
Otvoreno skladište Drvno industrijskog poduzeća Karlovac
Karlovac, Ulica Banija
8. des. 20. st.
Otvoreno skladište Drvno industrijskog poduzeća Karlovac
Karlovac, Ulica Banija
8. des. 20. st.
Pogon Drvno industrijskog poduzeća Karlovac
Karlovac, Ulica Banija
8. des. 20. st.
Pogon Drvno industrijskog poduzeća Karlovac
Karlovac, Ulica Banija
8. des. 20. st.
Pogon Drvno industrijskog poduzeća Karlovac
Karlovac, Ulica Banija
8. des. 20. st.
Pogon Drvno industrijskog poduzeća Karlovac
Karlovac, Ulica Banija
8. des. 20. st.
Pogon Drvno industrijskog poduzeća Karlovac
Karlovac, Ulica Banija
8. des. 20. st.
Pogon Drvno industrijskog poduzeća Karlovac
Karlovac, Ulica Banija
8. des. 20. st.
Pogon Drvno industrijskog poduzeća Karlovac
Karlovac, Ulica Banija
8. des. 20. st.
Otvoreno skladište Drvno industrijskog poduzeća Karlovac za vrijeme poplave
Karlovac, Ulica Banija; 1966. g.
Ozalj - Hidrocentrala
razglednica
2. des. 20. st.
Karlovac - Električna centrala u Ozlju
razglednica
2. des. 20. st
 • 1 - 20 od 747
 • <
 • >
Rezultata po stranici: 20 40 60